1. Кызмат көрсөтүүлөрдүн сыпаттамасы жана бүтүмдүн предмети

1.1. Ушул Келишимдин шарттарына ылайык, башкы кеңсеси Бишкек ш., көч. Медерова, 100, Elkub контент кызматына (мындан ары - Кызмат) кирүү мүмкүнчүлүгү берилген. Подрядчынын кызматтарынан пайдалануучу абоненттер Интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү бар жабдыктарына Elkub мобилдик тиркемесин (мындан ары - Тиркеме) орното алышат, анын ичинде Wi-Fi жана Бишкек шаарында болуп, заряддоо станцияларынын жайгашкан жерин реалдуу убакыт режиминде көрүүгө мүмкүнчүлүк алышат.

1.2. Бул Макулдашуу Кызматты Elkub мобилдик тиркемесинин абоненттери үчүн жеткиликтүү кылган Подрядчы менен Сиздин (мындан ары "Абонент") ортосундагы өз ара мамилелерди (мындан ары - "Келишим") жөнгө салат. Абоненттин контентти камтыган Кызматка жетүүгө болгон муктаждыктары, ошондой эле Подрядчы тарабынан белгиленген тарифтер боюнча абоненттерге көрсөтүлүүчү Кызматтын башка кызматтарынан пайдалануу.

1.3. Абонентке контентти көрүү мүмкүнчүлүгү реалдуу убакыт режиминде Тиркеме, глобалдык Интернет тармагы жана Интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү бар башка жабдуулар, абоненттин эсебинде жетиштүү акча каражаты болгон шартта, Аткаруу шарттарына жараша берилет. Абонентке кызмат көрсөтүү.

1.4.Абонент Тиркемени жабдууга орнотуп, Абонентти кызматка алдын ала каттагандан кийин контентке жетүү камсыз кылынат. Мазмунга кирүү шарттары ушул Макулдашуунун астында майда-чүйдөсүнө чейин жөнгө салынат.

1.5 Абоненттердин сервисте жайгаштырылган контентке жетүү мүмкүнчүлүгү Кыргызстандын аймагы менен чектелген.

Абонент Кызматты колдонуу менен Кыргызстандын аймагында экендигине кепилдик берет. Кызматка жеткиликтүүлүктү камсыз кылууда Абоненттердин жабдууларынын IP даректеринин негизинде контентти көрүү мүмкүнчүлүгүнө геофильтрлөө системасы колдонулат, бул Кызматка жана Кыргызстандын чегинен тышкары контентке кирүүнү чектейт. Абонент

• четтеп чыгууга багытталган эч кандай аракеттерди жасабастыгын жана жасабай тургандыгын кепилдейт

• процессте Подрядчы колдонгон маалыматты коргоонун техникалык каражаттары

• кызмат көрсөтүү.

1.6 Кызмат Тиркемени орноткондон кийин мазмунду көрүү мүмкүнчүлүгүн берет,

• мындай мазмун сакталып, жалпыга жеткиликтүү боло тургандай

• түздөн-түз Подрядчынын сервердик жабдууларынан.

1.7. Абонент кызматтын өзгөчөлүктөрүн түшүнөт жана алдын ала эскертүүсүз макул болотАбонент Кызматтын мазмунун жана/же функцияларын өзгөртө алат.

1.8 Абоненттин кызматты алуу мүмкүнчүлүгү үчүн төлөмдүн суммасы Элкуб тиркемесинде жайгаштырылган Подрядчынын тарифтерине ылайык кармалат.

2. Жалпы жоболор

2.1. Бул Келишим Каттоодон өткөндөн кийин Кызматты жана анын функцияларын колдонуп, Кызматтын Колдонуучусу болуп калган Абоненттердин Кызматты колдонуу эрежелерин жана шарттарын белгилейт.

2.2. Абоненттин Программаны жана/же Кызматты, ошондой эле анын кандайдыр бир функцияларын колдонуу Абоненттин ушул Келишимдин бардык пункттарына шартсыз макулдугун жана Абонентке жүктөлгөн анын шарттарын жана милдеттенмелерин шартсыз кабыл алууну билдирет. бул келишим. Абоненттин Программаны жана/же Кызматты, анын кандайдыр бир функцияларын колдонуусу, ошондой эле Абоненттин кызматка катталышы (системада эсеп түзүү) бул Келишимдин шарттарын толук жана шартсыз кабыл алуу, билбөө болуп саналат. анын ичинде Абонентти аларды аткарбагандыгы үчүн жоопкерчиликтен бошотпойт.

2.3. Абонент анын өзгөртүүлөрү менен өз убагында таанышуу үчүн ушул Келишимдин мазмуну менен дайыма таанышып турууга милдеттенет. Келишимге кандайдыр бир өзгөртүүлөр киргизилгенден кийин Кызматты колдонуу мындай өзгөртүүлөргө жана/же толуктоолорго Абоненттин макулдугун билдирет.

2.4. Подрядчы Абоненттин мурунку жана (же) кийинки билдирүүсүн албай туруп, каалаган убакта Келишимди өзгөртүүгө жана (же) толуктоого укуктуу. Өзгөртүүлөр Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптарды сактоо менен веб-сайттарда, тиркемелерде жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет.

2.5.Эгер сиз (Абонент) ушул Келишимди толугу менен же жарым-жартылай аткарууга макул болбосоңуз - Тиркемени ОРНОТПОңуз жана Кызматты колдонбоңуз, ал эми сиз буга чейин Кызматтын катталган Колдонуучусу болсоңуз - аккаунтуңузду өчүрүңүз жана / же Кызматты жана/же Тиркемени колдонууну токтотуу.

3. Интеллектуалдык менчик

3.1 Кызматта пайдаланылган жана жайгаштырылган интеллектуалдык иштин бардык натыйжалары, ошондой эле Кызматтын өзү алардын мыйзамдуу ээлеринин интеллектуалдык менчиги болуп саналат жана Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик жөнүндө мыйзамдары, ошондой эле тиешелүү эл аралык келишимдер менен корголот. конвенциялар. Подрядчынын же автордук укук ээсинин уруксатысыз Сервисте жайгаштырылган интеллектуалдык менчик объектилерин (анын ичинде Кызматтын визуалдык дизайнынын элементтерин, символдорду, тексттерди, графикаларды, иллюстрацияларды, фотолорду, видеолорду, программаларды, музыканы жана башка объекттерди) ар кандай пайдалануу мыйзамсыз болуп саналат жана доо коюу үчүн негиз боло алат.Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык укук бузуучуларды жарандык, административдик жана жазык жоопкерчилигине тартуу.

3.2.Келишимде, ошондой эле Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында белгиленген учурларды кошпогондо, сервисте жайгаштырылган бир дагы интеллектуалдык менчик объектисин көчүрүүгө (кайра чыгарууга), иштетүүгө, жайылтууга, фреймде көрсөтүүгө, жарыялоого, жүктөп алууга болбойт. , Подрядчынын же автордук укук ээсинин алдын ала уруксатысыз толугу менен же жарым-жартылай колдонулган, өткөрүлүп берилген, сатылган же башка ыкма.

3.3.Сервисте жайгаштырылган интеллектуалдык менчик объектилерине жетүү ушул Келишимде каралбаган башка пайдаланууга укугу жок жеке коммерциялык эмес максаттар үчүн гана берилет, анын ичинде аларды сатуу, өзгөртүү, толугу менен же жарым-жартылай бөлүштүрүү ж.б.

3.4. Бул Келишимде каралбаган ар кандай башка пайдалануу бузуу болуп саналат жана колдонуудагы мыйзамдарга жана ушул Келишимге ылайык жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн. Келишимде уруксат берилген учурларды кошпогондо, Кызматты же ага жайгаштырылган интеллектуалдык менчикти колдонууга катуу тыюу салынат.

3.5 Кызматта жайгаштырылган ар кандай интеллектуалдык менчик объектилери Колдонуучуга билдирбестен өчүрүлүшү же өзгөртүлүшү мүмкүн.

4. Подрядчынын укуктары жана милдеттери

4.1.Подрядчынын милдеттери бир гана Абонентке Кызматка Колдонмо жана Интернет аркылуу, Кыргыз Республикасынын аймагында жана Кыргызстандын интернет-провайдерлерине берилген IP даректери боюнча жеткиликтүүлүктү алуу үчүн техникалык мүмкүнчүлүктү камсыз кылуу, ушул Келишимде белгиленген тартипте (мындан ары "Кызмат" деп аталат).

4.2. Подрядчы Кызматта жарыяланган ар кандай маалыматты, ошондой эле Кызматтын мазмунун жана ар кандай элементтерин жана компоненттерин өзгөртүүгө же жок кылууга, Абоненттин Кызматтын бардык же кайсы болбосун бөлүмдөрүнө жетүү мүмкүнчүлүгүн токтотууга, чектөөгө же токтотууга укуктуу. кандайдыр бир себеп менен убакыт. Ошону менен бирге Тараптар мындай аракеттер менен Абонентке келтирилген зыян үчүн Подрядчы жоопкерчилик тартпайт деп макулдашышат.

4.3. Подрядчы өз каалоосу боюнча Абоненттерге маалыматтык билдирүүлөрдү ар кандай жеткиликтүү ыкмалар менен, анын ичинде Абонент Кызматты колдонууда калкып чыкма маалымат билдирүүлөрү аркылуу, ошондой эле Абонент тарабынан каттоодо көрсөтүлгөн номерге SMS жөнөтүү аркылуу жөнөтөт. кызмат. Атап айтканда, Кызматтын мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө уюштуруучулук, техникалык, жарнамалык же башка маалыматтарды камтыган почта жөнөтүлүшү мүмкүн.

4.4. Кызматты колдонуу менен Абонент түздөн-түз Кызматта жайгаштырылган жарнамалык маалыматты, ошондой эле жарнамалык-маалыматтык же башка мүнөздөгү ар кандай башка маалыматтарды алууга макул болот. Мындай маалыматты Абонент Кызматты колдонууда калкып чыкма билдирүүлөр түрүндө, контентти кароодо, мобилдик телефондун номерине SMS билдирүүлөр түрүндө жана башка ушул сыяктуу жолдор менен ала алат. Эгерде Абонент Келишимдин бул жобосу менен макул болбосо, Абонент Кызматты андан ары колдонуудан баш тартууга укуктуу.

4.5.Подрядчы Абонентке бирдиктүү жеке эсепти (профиль) түзүү мүмкүнчүлүгүн берет. Эгерде Абонент бирден ашык аккаунтту түзсө, Подрядчы Абонент тарабынан түзүлгөн эсептерди жок кылууга жана/же Абонентти Кызматты колдонуудан баш тартууга укуктуу.

4.6.Подрядчы Кызматта жайгаштырылган контенттин айрым категорияларына кирүүдө курактык чектөөлөрдү коюуга укуктуу. Мындай чектөөлөр болгон учурда, тиешелүү куракка жете элек адамдар мындай мазмунга кирүүдөн баш тартууга милдеттенишет, бул тууралуу Абонент Абонентке арналган контентти көрүүгө аракет кылганда Подрядчы Кызматтын калкып чыкма терезеси аркылуу Абонентке кабарлай алат. Кызматтын бойго жеткен аудиториясы.

Ошондой эле, Подрядчы колдонуудагы мыйзамдардын талаптарын, автордук укук ээлери жана Подрядчынын башка өнөктөштөрү менен түзүлгөн келишимдерди эске алуу менен контентке жетүүгө башка чектөөлөрдү белгилөөгө укуктуу.

4.7 Подрядчы төмөнкүлөргө милдеттенет:

• колдонуудагы мыйзамдардын талаптарына ылайык мындай аракеттерге Абоненттердин макулдугусуз телефон номерлерин жана башка жеке маалыматтарын (жеке маалыматтарын) кызматка жайгаштырбоого;

• вирустарды жана башка зыяндуу программаларды камтыган же камтышы мүмкүн болгон файлдарды жайгаштырбоого;

• кылмыштуу иш-аракеттерди сыпаттабаңыз жана пропагандалабаңыз, кылмыштуу иш-аракеттерди жасоо үчүн көрсөтмөлөрдү же көрсөтмөлөрдү жарыялабаңыз;

4.8.Подрядчы Абоненттердин сын-пикирлерин алдын ала модерациялабайт жана цензура кылбайт жана жеке жактардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарынын аткарылышын камсыз кылуу боюнча чараларды көрөт. Подрядчы жана алардын иш-аракеттерин Подрядчы менен макулдашуу. Зарыл учурда Абоненттер менен байланышты подрядчы же Өнөктөштүн өкүлү ишке ашырат.

5. Абоненттин укуктары жана милдеттери

5.1. Абонент Кызматты мыйзамдуу максаттарда гана пайдаланууга, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарын, башка колдонуудагы мыйзамдарды, ошондой эле Подрядчынын, Подрядчынын жана автордук укук ээлеринин укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын сактоого милдеттенет.

5.2. Кызматтардын ичиндеги мазмунга жетүү ушул Келишимде көрсөтүлгөн техникалык талаптарга ылайык камсыз кылынат. Кызматты колдонууну баштоо менен Абонент анын мазмунун көрүүнү пландап жаткан жабдуулар ушул Келишимде көрсөтүлгөн техникалык талаптарга толугу менен жооп берерине жана (а) ушул Келишимде көрсөтүлгөн Кызматтарга жетүү үчүн зарыл болгон бардык аракеттерди жасоого макулдугун берет. Макулдашуу.

5.3. Интернетке кирүү укугуна ээ болууга, тиешелүү жабдууларды жана программалык продуктыларды сатып алууга жана орнотууга байланышкан бардык маселелер Абонент тарабынан өз алдынча чечилет. Мындай маселелер ушул Келишимге кирбейт жана Подрядчы Абоненттин же үчүнчү жактардын бул аракеттери үчүн жоопкерчилик тартпайт.5.4. Абонент Келишимдин ушул бөлүмүндө көрсөтүлгөн Кызматтар Абонентке жабдуулар жакшы иштегенде жана кызматты алуу үчүн жеке эсепте жетиштүү каражат болгондо гана жеткиликтүү экендигин ырастайт жана макул кылат. Кызматтар ушул Келишимде көрсөтүлгөн Кызматты колдонуу үчүн техникалык талаптарга жооп бербеген жабдууларды колдонууда жеткиликтүү болбой калышы мүмкүн (функциялары чектелген).

5.5. Абонент Кызматтын ишин туруксуздаштырууга багытталган аракеттерди жасоодон, Сервиске, ага жайгаштырылган интеллектуалдык менчик объекттерине уруксатсыз кирүүгө аракет кылуудан, ошондой эле Подрядчынын жана/же укуктарын бузган башка аракеттерди жасоодон алыс болууга милдеттүү. үчүнчү жактар. Подрядчы каалаган убакта Абоненттин Кызматка же Кызматтын айрым кызматтарына, анын ичинде Абонент тарабынан ушул Келишимди жана/же бузган учурда, анын ичинде, бирок өзгөчө эмес, жетүү мүмкүнчүлүгүн токтотууга, чектөөгө же токтотууга укуктуу. колдонулуучу мыйзам.

5.6. Абонент Кызматтын жардамы менен кандайдыр бир товарлардын же кызматтардын жарнактары болгон материалдарды жибербөөгө милдеттенет. Абонент Кызматты кандайдыр бир товарларды же кызматтарды сатууну жарнамалоо же башка жол менен илгерилетүү үчүн колдонбоого милдеттенет.

5.7. Абонент Кызматты жана (же) Кызматтын мазмунунун кандайдыр бир бөлүгүн кандайдыр бир коммерциялык максатта кайра чыгарууга, кайталоого, көчүрүүгө, сатууга, кайра сатууга же кандайдыр бир жол менен пайдаланууга укугу жок.

5.8 Каттоодо (эсеп жазууну түзүүдө) Абонент өзү жөнүндө так, актуалдуу жана толук маалыматты берүүгө милдеттүү, алар Кызматтын каттоо формаларында чакырылышы мүмкүн, анын ичинде, бирок алар менен чектелбестен: телефон номерлери, чыныгы жашы жана туулган күнү жана башка жеке маалыматтар (мындан ары "Жеке маалыматтар" деп аталат). Абонент Жеке маалыматтар Подрядчы (анын кызматкерлери, ошондой эле Кызмат көрсөтүү үчүн Подрядчы тарабынан тартылган берүүчүлөр жана подрядчылар) тарабынан Кызматка жеткиликтүүлүктү камсыз кылууга, аны Абонент тарабынан пайдаланууга жана Кызматтын талаптагыдай иштешин камсыз кылуу, Абонентти маалыматтык камсыздоо, анын ичинде бухгалтердик эсеп, ички статистика, бухгалтердик жана салыктык эсепке алуу, ошондой эле Кызматтын жаңы кызматтары, функциялары жана мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалымат берүү, Кызматтын ар кандай аспектилери боюнча сурамжылоо жүргүзүү. , Подрядчы тарабынан да, үчүнчү жактардын катышуусу менен да карыздарды өндүрүү. Жеке маалыматтарды колдонуу мөөнөтү, эгерде мыйзамда башка, узак мөөнөт белгиленбесе, Кызматты пайдалануу мезгилине барабар жана Абоненттин Кызматка кирүү мүмкүнчүлүгүнүн акыркы фактысы аяктагандан кийин 3 жыл менен чектелет. Подрядчы Абонент тууралуу маалыматты Абоненттин макулдугусуз үчүнчү жактарга ачыкка чыгарбоого милдеттенет, колдонуудагы мыйзамдарга ылайык соттун жана/же укук коргоо органдарынын талабы боюнча маалыматтарды ачыкка чыгарууну кошпогондо. бул Кызматты пайдалануу мезгилине барабар жана Абоненттин Кызматка кирүүсүнө акыркы факты аяктагандан кийин 3 жыл, эгерде мыйзамда башка, узак мөөнөт белгиленбесе. Подрядчы Абонент тууралуу маалыматты Абоненттин макулдугусуз үчүнчү жактарга ачыкка чыгарбоого милдеттенет, колдонуудагы мыйзамдарга ылайык соттун жана/же укук коргоо органдарынын талабы боюнча маалыматтарды ачыкка чыгарууну кошпогондо. бул Кызматты пайдалануу мезгилине барабар жана Абоненттин Кызматка кирүүсүнө акыркы факты аяктагандан кийин 3 жыл, эгерде мыйзамда башка, узак мөөнөт белгиленбесе. Подрядчы Абонент тууралуу маалыматты Абоненттин макулдугусуз үчүнчү жактарга ачыкка чыгарбоого милдеттенет, колдонуудагы мыйзамдарга ылайык соттун жана/же укук коргоо органдарынын талабы боюнча маалыматтарды ачыкка чыгарууну кошпогондо.

5.9. Абонент Абоненттин эсебин, анын ичинде телефон номерин жана паролду сактап калуу үчүн тийиштүү чараларды көрүүгө милдеттүү. Абонент өз эсебинде (өз телефон номерин жана паролду колдонуу менен) кызматта аткарылган бардык аракеттер үчүн жооп берет. Ушуга байланыштуу, Абонент мобилдик тиркемени жабуудан мурда өзүнүн аккаунтунан чыгууга милдеттүү (ар бир сессияны "Чыгуу" баскычын басуу менен аяктайт).

Абонент Абоненттин эсеби боюнча үчүнчү жактардын Кызматка кирүү учурлары жөнүндө Подрядчыга токтоосуз билдирүүгө милдеттүү. Абонент которууга, бааны төмөндөтүүгө, сатууга, пайдаланууга берүүгө жана башкаларга укугу жок. Подрядчынын макулдугусуз үчүнчү жактарга кызмат көрсөтүү боюнча эсеп.

5.10. Абонент мындай маалыматтардын тактыгын, актуалдуулугун жана толуктугун камсыз кылуу үчүн каттоо учурунда өзү берген жеке маалыматтарды мезгил-мезгили менен жаңыртып турууга милдеттүү.

5.11. Подрядчы каалаган убакта Абонент менен байланышып, каттоодо көрсөтүлгөн маалыматтарды тастыктоого укуктуу, жана ага байланыштуу ырастоочу документтерди (атап айтканда, инсандыгын ырастоочу документтер). Мындай документтерди бербөө жалган маалымат берүүгө теңештирилиши мүмкүн.

5.12. Жалган маалымат берген учурда, Подрядчы Абоненттин суроолорун, ар кандай мүнөздөгү арыздарын жана дооматтарын кароодон баш тарта алат, анын ичинде кандай болбосун кайтарып берүүдөн баш тарта алат. Ушундай эле кесепеттер, эгерде ал тарабынан берилген документтерде көрсөтүлгөн Абоненттин маалыматтары каттоодо көрсөтүлгөн маалыматтарга дал келбесе, ошондой эле каттоодо көрсөтүлгөн маалыматтар Абонентти бир тараптуу идентификациялоого мүмкүндүк бербеген учурда келип чыгат.

5.13. Абонент өзүнүн аккаунтун колдонуу менен жасалган бардык аракеттер үчүн, ошондой эле мындай колдонууга алып келген же алып келе турган кесепеттер үчүн толук жоопкерчилик тартат.

5.14. Абонент кызматта алынган маалыматты моралдык принциптерге жана жалпы таанылган баалуулуктарга каршы келбеген мыйзамдуу жана жеке коммерциялык эмес максаттарда гана пайдаланууга милдеттүү.

5.15. Мазмунду тандоодо Абонент өз каалоосу менен башкарылат.

5.16. Конкреттүү мазмунду тандоо менен, сиз аны кайра карап чыгуу үчүн толук жоопкерчиликти ала турганыңызды ырастайсыз.

5.17. 18 жашка чыга элек абоненттер Кызматка кире алышпайт.5.18. 18 жашка толгон Абонент эч кандай шартта жашы жете электерге жана жашы жете электерге Кызматка жана мазмунга кирүү мүмкүнчүлүгүн бербей тургандыгына кепилдик берет.

5.19. Абонент Сервисте жайгаштырылган ар кандай маалыматты же интеллектуалдык менчик объектилерин пайдаланууну же көчүрүүнү болтурбоочу же чектеген Сервисти же анда жайгаштырылган интеллектуалдык менчик объекттерин коргоонун кандайдыр бир техникалык каражаттарын өчүрүүгө же башка жол менен тоскоолдук кылууга аракет кылбоого милдеттенет. .

5.20. Абонент Кызматтын кандайдыр бир бөлүгүн өзгөртүүгө же өзгөртүүгө аракет кылбоого, ошондой эле Сервисти, ага жайгаштырылган интеллектуалдык менчик объектилерин коммерциялык максатта колдонбоого милдеттенет.

5.21. Абоненттер Сервис боюнча сын-пикирлерди түзүүгө жана жайгаштырууга байланыштуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык Кызматтын жеке баракчаларында маалыматтарды жайгаштырууга байланыштуу өздөрүнүн аракеттери үчүн жоопкерчилик тартышат.

5.22. Кызматты колдонууда Абонентке төмөнкүлөрдү камтыган ар кандай маалыматты жарыялоого, жайылтууга жана ага жетүү мүмкүнчүлүгүн берүүгө же башкача түрдө пайдаланууга тыюу салынат:

• коркутууларды камтыса, каралоо, кемсинтүү, ар-намысты жана кадыр-баркты же ишкердик репутацияны кемсинтүүчү же башка Абоненттердин же башка үчүнчү жактардын купуялуулугун бузса;

• үчүнчү жактардын укуктарын, анын ичинде жашы жете электердин укуктарын бузса;

• адепсиз же уятсыз, адепсиз сөздөрдү камтыйт;

• жаныбарларга зордук-зомбулук же адамгерчиликсиз мамиле кылуу көрүнүштөрү камтылган;

• расалык, диний, этникалык кастыкты козутууга көмөктөшсө жана/же көмөктөшсө

• фашизмди же расалык артыкчылык идеологиясын жайылтуучу кастык;

• экстремисттик материалдарды камтыйт;

• кылмыштуу ишмердүүлүккө көмөктөшөт же кеңештерди, нускамаларды же көрсөтмөлөрдү камтыйт

• кылмыштуу аракеттерди жасоо,

• чектелген жеткиликтүү маалыматты камтыйт, анын ичинде, бирок алар менен чектелбестен, мамлекеттик жана

• коммерциялык сыр, үчүнчү жактардын жеке жашоосу жөнүндө маалыматтар;

• жарнаманы камтыган;

• алдамчылык;

• Абонентке аны пайдаланууга уруксат бербеген үчүнчү жактардын интеллектуалдык менчиги болуп саналат

• пайдалануу, ошондой эле жеке жана юридикалык жактардын башка укуктарын жана кызыкчылыктарын бузса же

• Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптары.

5.23. Абонент ушул Келишимде белгиленген башка милдеттерди аткарууга милдеттүү.

5.24. Абонент бул Келишимдин шарттарын толук билерин, түшүнөрүн жана аларды кабыл ала тургандыгын, ошондой эле Кызматтар Кыргыз Республикасынын аймагында гана жеткиликтүү жана Кыргыз Республикасынын Интернет-провайдерлерине ыйгарылган IP даректери үчүн гана бар экенин түшүнөт жана макулдугун ырастайт. , жана ошондой эле -Кандай мазмунду Абонентке билдирбестен Кызматтан алып салууга болот

5.25 Абонент ушул Келишимдин шарттарын бузса же Абоненттин аракеттерин алдамчылык деп эсептесе, Подрядчы Абоненттин Кызматка жана/же эсепке жана/же Кызматтарга (анын ичинде акы төлөнүүчү кызматтарга) кирүүсүнө бөгөт коюуга укуктуу. зыяндуу, Кызматтын ишин же функционалдык мүмкүнчүлүктөрүн бузууга, Кызматтын же бренддин аброюна шек келтирүүгө багытталган, тажрыйба ж.б. Абонент тарабынан Кызматты пайдалануу үчүн төлөнгөн каражаттар, бул учурда Подрядчы тарабынан кайтарылууга жатпайт.

6. Сервисте контентке акы төлөнүүчү кирүү мүмкүнчүлүгүн ишке ашыруу эрежелери

6.1. Кызматтын бир бөлүгү катары, Кызматта каттоо эсебин түзгөн (катталган жана ыйгарым укуктуу) Абоненттерге тиешелүү түрдө белгиленген, атап айтканда, мазмунга кирүү кызматынын баасын көрсөтүү менен жана/же бул жетүү жөнүндө эскертилген мазмунга кирүү мүмкүнчүлүгү берилет. мазмун төлөнөт. Мазмунга эркин кирүү төмөнкүчө орнотулушу мүмкүн:

6.1.1. "Акысыз" кызматы бул Келишимде көрсөтүлгөн эрежелерге ылайык, катталган Абонентке белгилүү бир убакыттын ичинде Кызматты пайдалануучу контентке жетүү мүмкүнчүлүгүн берүүнү билдирет. Кызмат Абонент тарабынан аны алдын ала төлөгөн учурдан тартып (Абоненттин эсебинен акча каражаттарын чыгарып салуу) жана Кызмат үчүн төлөм фактысы Подрядчынын электрондук төлөм эсепке алуу системасында көрсөтүлөт, эгерде Кызматтын шарттарында башкача каралбаса. .

6.1.2. «Жазылуу аркылуу кирүү» кызматы бул Келишимде көрсөтүлгөн эрежелерге, чектөөлөргө жана техникалык талаптарга ылайык, көрсөтүлгөн мөөнөттүн ичинде катталган Абонентке контентке жетүү мүмкүнчүлүгүн берүүнү билдирет. кызмат Абонент төлөгөн учурдан тартып көрсөтүлөт (Абоненттин эсебинен акча каражаттарын чыгарып салуу) жана кызмат үчүн төлөм фактысы Подрядчынын электрондук төлөм эсеп системасында көрсөтүлөт, эгерде Кызматтын шарттарында башкача каралбаса. .

Подрядчы Абоненттин контентке акы төлөнүүчү жетүү шарттарын өз каалоосу боюнча өзгөртө алат. абонент Кызматтын интерфейсинде контентке акы төлөнүүчү жетүүнүн учурдагы шарттары менен тааныша алат.

6.2. Абонент колдонуучунун активдештирүүсүн бир гана жолу колдоно алат. бир эле уюлдук телефон номерин колдонуу менен мындай активдештирүү үчүн кайталанма суроо-талапты жөнөтүү бул Келишимдин шарттарына туура келбейт жана заказ кылынган кызматты көрсөтүү үчүн негиз болуп эсептелбейт. Тиешелүү кызмат көрсөтүлбөйт, бирок кошулуунун баасы, эгерде мындай коюлган болсо, Абоненттин эсебинен дебеттелиши мүмкүн. Абонент мындай кайталанма суроо-талапты жөнөтүүдөн келип чыккан мүмкүн болгон чыгымдар үчүн өзү гана жооптуу экенин түшүнөт. Ошол эле учурда, тиешелүү суроо-талап боюнча жазылууну активдештирүү наркы толугу менен Подрядчынын мындай суроо-талапты кароого кеткен чыгымдарын жабууга жумшалат жана Абонентке кайтарылбайт.

Көрсөтүлгөн эреже ошондой эле Абонент тарабынан уруксат берилген суроо-талаптардын белгиленген санынан ашкан суроо-талапты кайра жөнөтүүнүн бардык фактыларына карата колдонулат.

6.3. Бардык акы төлөнүүчү Кызматтардын баасы Абоненттерге кызматка тиешелүү маалыматты жайгаштыруу аркылуу билдирилет. Кызматка заказ берүү үчүн Абоненттерге анын баасын, төлөм тартибин жана кызматтын шарттарын кылдат окуп чыгууну сунуштайбыз.

6.4. Кызматтарды сатып алуу үчүн Кызматтын катталган Абоненти кирүүгө (авторизациялоого), тиешелүү Кызматты тандоого жана Кызматта берилген андан аркы нускамаларга ылайык төлөмдү ырастоого тийиш.

Бул Келишимдеги авторизация Абонентти Кызматтын ичинде каттоодо Абонентке берилген Кызмат интерфейсинин атайын формасына телефон номерин жана паролду киргизүү аркылуу Абоненттин эсебин активдештирүү дегенди билдирет.

Кызматты көрсөтүүнүн шарттары жогоруда көрсөтүлгөн Веб-сайттарда көрсөтүлгөн: Кызматтар үчүн төлөм VISA жана Mastercard төлөм системаларын колдонуу менен кызматтын акысын төлөө жолу менен катталган Абонент тарабынан жүргүзүлүшү мүмкүн;

6.5. Кызматтардын баасы жана алардын мазмуну (анын ичинде Жазылуу көрүү кызматынын бөлүгү катары жеткиликтүү контенттин көлөмү) Абонентке атайын эскертүүсүз бир тараптуу түрдө өзгөртүлүшү мүмкүн.

6.6. 18 жашка чыга элек абоненттер Кызматтын акы төлөнүүчү кызматтарынан пайдаланууга укугу жок.

6.7. Заказ кылууда жана контентке акы төлөнүүчү кирүү мүмкүнчүлүгүн алууда Абонент керектөөчүлөрдүн укугун коргоо боюнча мыйзамдарда каралган укуктарга ээ

6.8. Акы төлөнүүчү контентке кирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгондон кийин, Абонент керектелген Кызматтын көлөмүн тиешелүү Кызматты көрсөтүүнүн мөөнөтүнүн, көлөмүнүн жана башка шарттарынын алкагында өз алдынча аныктайт. Эгерде кандайдыр бир себептерден улам (Подрядчынын күнөөсү жок) Абонент ага берилген контентке кирүү мүмкүнчүлүгүн колдонбосо, тиешелүү Кызмат талаптагыдай көрсөтүлдү деп эсептелет.6.9. Эгерде Кызматтар катталган Абонент тарабынан төлөнүп, бирок алар төлөгөн күндөн тартып 30 (отуз) календардык күндүн ичинде Подрядчынын күнөөсү боюнча көрсөтүлбөсө, Подрядчы катталган Абоненттин жазуу жүзүндөгү арызынын негизинде, Абонентке эквиваленттүү Кызматты көрсөтөт. тиешелүү арыз, Абонент тарабынан көрсөтүлгөн фактыларды жана талаптарды тастыктаган документтер менен бирге Подрядчыга почта аркылуу жөнөтүлүшү керек.

6.10. Абоненттин жазуу жүзүндө таризделүүгө тийиш болгон финансылык мүнөздөгү арызын же дооматын кароо үчүн Подрядчы Абонентти идентификациялоого милдеттүү. Ошол эле учурда Подрядчы арызда же талапта көрсөтүлгөн бардык фактыларды тастыктаган документтерди талап кыла алат (мындай документтердин тизмеси Подрядчынын кароосу боюнча аныкталат).

Бул Келишимди жана Подрядчынын талаптарын аткарбаган учурда, акыркы Абонентке акча каражаттарын кайтарып берүүдөн, ар кандай компенсацияларды төлөөдөн же ага тете Кызмат көрсөтүүдөн баш тартууга укуктуу.

7. Контентке жетүүнүн өзгөчөлүктөрү

Абонент Сервистин интерфейсиндеги контент менен, ошондой эле Контентке жетүү үчүн Подрядчынын тарифтери менен тааныша алат.

7.1. Мазмунду көрүү мүмкүнчүлүгү өзгөчө шарттарды талап кылган учурда, мындай шарттар ушул келишимге киргизилет. Ошондой эле, тиешелүү шарттарды Абоненттин назарына Кызматтын интерфейсине тиешелүү маалыматтык билдирүүлөрдү жайгаштыруу же башка алгылыктуу жол менен жеткирүү мүмкүн.

7.6. Абоненттин жабдуулары жайгашкан белгилүү бир жерде контентти алууну кыйындаткан тоскоолдуктар үчүн Подрядчы жоопкерчилик тартпайт; мындай жабдуулар бузулган учурда; тейлөө же оңдоо иштери учурунда.

7.7. Эгерде Абоненттин жабдууларды эксплуатациялоо эрежелерин бузуусунун жана/же байланыш каналдарынын иштебей калышынын, электр энергиянын туруксуз берилишинин натыйжасы болуп саналса, Подрядчы жоопкерчилик тартпайт. башка өзгөчө кырдаалдар жана күтүлбөгөн жагдайлар.

8. Кызматты колдонуунун техникалык талаптары

8.1. Кызматтын кызматтарынан пайдалануу үчүн Абонент кызматта катталып, авторизацияланышы керек,кирүүнү камсыз кылуучу глобалдык Интернет тармагына кирүүнүн адистештирилген техникалык каражаттары

Кызматтар жана веб-интерфейстер менен өз ара аракеттенүү (мындан ары "Кирүүнүн техникалык каражаттары"). Кирүүнүн техникалык каражаттары деп IOS же Android операциялык системасы орнотулган жана Интернетке туташкан булут кызматы менен өз ара аракеттенүү үчүн орнотулган мобилдик тиркемеси бар смартфон түшүнүлөт.

8.2. Кызматтын Кызматтары Колдонмо менен гана иштешүү үчүн иштелип чыккан.

8.3. Кызматтын сапаттуу иштеши үчүн Абоненттин жабдуулары/смартфону төмөнкү талаптарга жооп бериши керек:

а) IOS же Android операциялык тутумунун болушу, анын ичинде мазмунду уруксатсыз колдонуудан коргоо үчүн зарыл болгон компоненттер. Жогорудагы программалык камсыздоону, анын ичинде анын компоненттерин акыркы версияга мезгил-мезгили менен жаңыртуу Абоненттин жоопкерчилигинде.

8.4. Кызматтын сапаттуу иштеши үчүн Техникалык жетүү каражаттары төмөнкүлөргө жооп бериши керек

талаптар: а) Жеткиликтин техникалык каражаттары кайсы бир технологияларды колдонуу менен Интернетке туташтырылган болушу керек: GPRS/3G/4G/WiFi.

б) жакшы абалда болуу

8.5. Кызмат аркылуу жеткиликтүү болгон бардык мазмун объекттери аларга кирүүнү контролдоочу, ошондой эле автордук укук ээлери тарабынан тыюу салынган аракеттерди жасоону болтурбоочу же токтотуучу техникалык коопсуздук чаралары менен корголот.

8.6. Автордук укук ээлери менен түзүлгөн лицензиялык келишимдердин шарттарын эске алуу менен абоненттик жабдуулардын айрым түрлөрүнүн мазмунуна кирүүгө чектөөлөр белгилениши мүмкүн.

8.7. Подрядчы сунуш кылынган абоненттик жабдуулардын тизмесин белгилей алат, аларды пайдалануу Кызматка кирүүгө кепилдик берет. Башка түзмөктөрдү колдонууда Кызматка жетүү жана жеткиликтүүлүктүн сапаты кепилдикке алынбайт.

9. Жоопкерчилик. жоопкерчиликти чектөө

9.1. Кызматка жетүү "БОЛГОНДОЙ" берилет жана Подрядчы ага карата эч кандай кепилдик же билдирүү бербейт.

9.2. Абонент Сервисте жайгаштырылган ар кандай интеллектуалдык менчик объектилери (анын ичинде мазмуну) каалаган убакта жана кандайдыр бир себеп менен өчүрүлүшү же жылдырылышы (эскертүүсүз) мүмкүн экенин түшүнөт жана макул болот.

9.3. Абонент Подрядчы анын алдында кызматта жайгаштырылган ар кандай мазмун, анын ичинде, бирок алар менен чектелбестен, төмөндөгүлөр: тексттер жана комментарийлер, сүрөттөр жана башка ар кандай маалыматтар үчүн жооп бербестигин түшүнөт жана макул болот.

9.4. Подрядчы кандайдыр бир каталар, кемчиликтер, үзгүлтүктөр, өчүрүүлөр, кемчиликтер, маалыматтарды иштеп чыгуу же берүүнүн кечиктирилиши, байланыш линиясынын бузулушу, уурдоо, жок кылуу же кызматта жайгашкан интеллектуалдык менчик объекттерине үчүнчү жактардын уруксатсыз кирүүсү үчүн жоопкерчилик тартпайт. Подрядчы кандайдыр бир телефон тармактарынын же кызматтарынын, компьютердик системалардын, серверлердин же провайдерлердин, телефон жабдууларынын, программалык камсыздоонун, электрондук почта кызматтарынын же скрипттердин техникалык себептерден улам бузулушуна же башка көйгөйлөрүнө жооптуу эмес. Ошондой эле, Подрядчы Кызматтын толук көлөмдө же анын бөлүктөрүндө (Функционалдык) Абоненттердин күтүүсүнө ылайык келиши, Кызматтын катасыз жана үзгүлтүксүз иштеши, Абоненттин Кызматка жана интеллектуалдык менчик объекттерине жетүү мүмкүнчүлүгүн токтотуу үчүн жоопкерчилик тартпайт. Кызматка жайгаштырылган,

9.5. Подрядчы Абоненттин каттоо учурунда алынган маалыматтарын кандайдыр бир пайда көрүү максаттарында пайдаланбоого милдеттенет жана бул маалыматтарды ачыкка чыгарбоого кепилдик берет. Подрядчы Абонент жөнүндө маалыматты ушул Келишим боюнча кызматтарды сапаттуу көрсөтүү үчүн зарыл болгон көлөмдө, ошондой эле мамлекеттик жөнгө салуучу органдын талабы боюнча Подрядчынын кызматкерлерине жана берүүчүлөрүнө/подрядчыларына ачып бериши бул шарттын бузулушу болуп эсептелбейт. укук коргоо жана сот органдары, мындай маалыматтарды ачыкка чыгаруу милдеттүү болгон учурларда. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык Подрядчынын тилинде.

9.6. Абонент өзүнүн логининин жана паролунун жана жабдууларынын коопсуздугу үчүн, анын ичинде жабдууларды үчүнчү жактар тарабынан пайдаланылышы үчүн, ошондой эле алардын жоголушу же анын эсебин же авторизациялоонун башка ыкмаларын уруксатсыз колдонуудан улам келип чыгышы мүмкүн болгон зыян үчүн толук жоопкерчилик тартат. Абонентке паролду дайыма өзгөртүү сунушталат. Подрядчы Абоненттин эсебинин логининин жана паролунун үчүнчү жактар тарабынан уруксатсыз пайдаланылышынын натыйжасында келтирилген зыяндын ордун толтурбайт жана жоопкерчилик тартпайт. Абоненттин логин жана паролу менен ыйгарым укук берилген же RFID/NFC картасы менен авторизацияланган адам тарабынан аткарылган бардык аракеттер Абоненттин аракеттери катары каралат. Абонент өзүнүн аккаунту менен жасалган бардык аракеттер үчүн толук жоопкерчилик тартат.

9.7. Подрядчы Абоненттин же башка жактын жабдыктарына же программалык камсыздоосуна Сервисти колдонуудан келип чыккан же ага байланыштуу болгон зыян үчүн жоопкерчилик тартпайт.

9.8. Подрядчы эч кандай учурда Абоненттин же кандайдыр бир үчүнчү жактардын алдында Кызматка кирүү мүмкүнчүлүгүн берүүгө байланыштуу келип чыккан түз, кыйыр, атайылап зыян, анын ичинде алынбай калган пайда, ар-намыска, кадыр-баркка же ишкердик беделге келтирилген зыян үчүн жоопкерчилик тартпайт. Кызматты колдонуу. Кандай болгон күндө да, Тараптар Кызматты же ушул Макулдашууну колдонууга байланыштуу ар кандай бузуулар үчүн Подрядчы тарабынан Абонентке келтирилген зыяндын суммасы Тараптар тарабынан Абоненттен Подрядчы алган төлөмдүн суммасына чектелиши менен макул болушат. Тиешелүү мөөнөттө Кызматты пайдалануу менен (тиешелүү кызмат үчүн).

9.9. Подрядчы Абоненттин же үчүнчү жактардын алдында жооп бербейт:

Абоненттин кызматтагы аракеттери үчүн; Абонент тарабынан кызматта колдонулган/алуучу маалыматтын мазмуну жана мыйзамдуулугу, аныктыгы үчүн; кызматта жайгаштырылган жарнамалык билдирүүлөрдү (Баннерлер, жарнамалык роликтер ж.б.) көргөндөн кийин Абонент сатып алган товарлардын/жумуштардын/кызматтардын сапаты жана алардын жалпы кабыл алынган стандарттарга же Абоненттин күтүүлөрүнө ылайык келбеши мүмкүндүгү үчүн; Кызмат боюнча Абонент тарабынан колдонулган/алуучу жарнамалык маалыматтын ишенимдүүлүгү жана андагы жарнамаланган товарлардын/жумуштардын/кызматтардын сапаты үчүн;

Кызматта Абонент тарабынан колдонулган/алынган маалыматты колдонуунун натыйжалары боюнча; Абонент тарабынан ушул Келишимдин шарттарын бузуу менен байланышкан кесепеттер.

9.10.Подрядчы Абонент тарабынан ушул Келишимдин бузулушу үчүн жоопкерчилик тартпайт жана өз каалоосу боюнча, ошондой эле Абонент тарабынан ушул Келишимдин бузулушу же Абоненттин укуктарын жана кызыкчылыктарын бузгандыгы жөнүндө ар кандай үчүнчү жактардан маалымат алган учурда укугун өзүнө калтырат. Үчүнчү жактарга, Абоненттин жарыяланган ар кандай маалыматын өзгөртүүгө (орточо) же жок кылууга, ошондой эле Абоненттин Кызматтын бардык же кайсы бир бөлүмдөрүнө каалаган убакта же кандайдыр бир себеп менен же түшүндүрүүсүз же ага жетүү мүмкүнчүлүгүн токтотууга, чектөөгө же токтотууга. Абонентке келтирилген зыян үчүн жооп бербей туруп, алдын ала эскертүү.

9.11. Абоненттин кызматына кирүү мүмкүнчүлүгүн берүүгө байланыштуу Подрядчыга үчүнчү жактар тарабынан дооматтар коюлган учурда, Абоненттин күнөөсү болгон учурда Абонент өз алдынча жана өз эсебинен бул талаптарды үчүнчү жактар менен жөнгө салууга милдеттенет. Подрядчы мүмкүн болгон процесстерден, жоготуулардан. жана компенсация

9.12 Кызмат башка интернет-ресурстарга шилтемелерди камтышы мүмкүн. Абонент Подрядчы бул ресурстардын жана алардын мазмунунун жеткиликтүүлүгүн, ошондой эле бул ресурстарды колдонуу менен байланышкан ар кандай кесепеттерге көзөмөл кылбасын жана жоопкерчилик тартпай турганын моюнга алат жана макул болот. Абонент тарабынан жасалган шилтемелер боюнча ар кандай чыкылдатуулар, экинчиси өз коркунучуна жана тобокелдигине жараша болот.

10. Башка жоболор

10.1. Бул Келишим жана Подрядчы менен Заказчынын ортосундагы мамилелер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жөнгө салынат жана чечмеленет. Келишим менен жөнгө салынбаган маселелер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чечилет.

10.2. Макулдашуунун Тараптары Макулдашууга же Кызматка байланыштуу кандайдыр бир юридикалык талаш-тартыштар келип чыккан учурда Кыргыз Республикасынын сотторунун өзгөчө юрисдикциясына берүүгө милдеттенишет.

10.3. Эгерде кандайдыр бир себептерден улам бул Келишимдин кайсы бир шарттары жараксыз же аткарылбай турган болсо, бул Келишимдин бардык башка шарттарынын жарактуулугуна же аткарылышына таасирин тийгизбейт.

10.4. Бул Келишим белгисиз мөөнөткө түзүлөт жана мындай кирүү жана пайдалануу башталган күнү Кызматка жетүү жана пайдалануучу Абоненттерге карата колдонулат.

10.5. Бул келишим коомдук келишим болуп саналат. Абоненттин ушул Келишимдин шарттарына макулдугу Абоненттин жабдууларына Тиркеменин орнотулушу жана Кызматтын иш жүзүндө колдонулушу, анын функционалдуулугу, Кызматтар жана ага жайгаштырылган интеллектуалдык менчик объектилери, же Абоненттин каттоо фактысы болуп эсептелет. Кызматтын ичинде - эгерде Абонент мындай каттоодон өткөн болсо.

Жарыяланган күнү: 24-июнь, 2022-жыл.

Пайдалануу шарттары
Публичное соглашение по предоставлению доступа к контент-услуге компании Elkub

1. Описание услуг и предмета сделки
1.1. На условиях настоящего Соглашения абонентам мобильного приложения Elkub, правообладателем которого является ОсОО «Элкубат», головной офис которого расположен по адресу: г. Бишкек, ул. Медерова, 100, предоставляется доступ к контент-услуге «Elkub» (далее – Сервису). Абоненты, пользующиеся услугами Исполнителя, могут установить мобильное приложение Elkub (далее - Приложение) на свое оборудование с доступом в интернет, включая Wi-Fi и находясь на территории Бишкека, получить доступ к просмотру в режиме реального времени местоположение зарядных станций.

Исполнитель предоставляет абонентам услугу доступа к контенту Elkub платно или на безвозмездной основе, согласно установленным им действующим условиям и тарифам в приложении Elkub.

1.2. Данное соглашение регулирует взаимоотношения (далее – "Соглашение") между Исполнителем, что делает доступным Сервис для абонентов мобильного приложения Elkub, и Вами (далее – "Абонент"), направленные на обеспечение заявленных потребностей абонента в доступе к Сервису, содержащему контент, а также использование других служб Сервиса, предоставляемых абонентам по тарифам, установленным Исполнителем.

1.3. Доступ к просмотру контента предоставляется Абоненту в режиме реального времени через Приложение, глобальную сеть Интернет и другое оборудование, имеющее доступ в Интернет, при наличии достаточных средств на абонентском счете, определяются в зависимости от условий Выполнения по предоставлению услуги Абоненту.

1.4.Доступ к контенту предоставляется после установки Абонентом Приложения на оборудовании и предварительной регистрации Абонентом в сервисе. Условия доступа к контенту подробно регламентированы ниже настоящего Соглашения.

1.5.Доступ Абонентов к контенту, размещенному в сервисе, ограничен пределами территории Кыргызстана.

Абонент гарантирует, что, пользуясь Сервисом, он находится на территории Кыргызстана. При предоставлении доступа к Сервису используется система геофильтрации доступа к просмотру контента по IP-адресам оборудования Абонентов, что ограничивает доступ к Сервису и контенту за пределами Кыргызстана. Абонент

 • гарантирует, что он не совершает и не будет совершать каких-либо действий, направленных на обход
 • технических средств защиты информации, применяемых Исполнителем в процессе
 • предоставление услуги.

1.6.Сервис обеспечивает возможность просмотра контента после установки Приложения,

 • таким образом, при котором хранение и доведение до общего пользования таким контентом осуществляется
 • непосредственно из серверного оборудования Исполнителя.

1.7. Абонент понимает специфику услуги и согласен с тем, что без предварительного уведомления

Абонента может изменяться набор контента и/или функционал Сервиса.

1.8.За доступ Абонента к получению услуги списывается сумма оплаты согласно тарифам Исполнителя, размещенным в приложении Elkub.

2. Общие положения
2.1. Настоящее Соглашение устанавливает правила и условия использования Сервиса Абонентами, которые после регистрации, осуществляя использование Сервиса и его функциональные возможности, становятся Пользователями Сервиса.

2.2. Использование Абонентом Программы и/или Сервиса, а также любых его функциональных возможностей означает безоговорочное согласие Абонента со всеми пунктами настоящего Соглашения и безоговорочное принятие его условий и обязательств, возложенных на Абонента по настоящему Соглашению. Факт использования Абонентом Программы и/или Сервиса, любых его функциональных возможностей, а также регистрация Абонента в сервисе (создание аккаунта в системе) является полным и безоговорочным принятием условий настоящего Соглашения, незнание которых не освобождает Абонента от ответственности за их несоблюдение.

2.3. Абонент обязуется регулярно знакомиться с содержанием настоящего Соглашения с целью своевременного ознакомления с его изменениями. Использование Сервиса после каких-либо изменений Соглашения означает согласие Абонента с такими изменениями и/или дополнениями.

2.4. Исполнитель имеет право изменять и (или) дополнять Соглашение в любое время без получения предыдущего и (или) последующего уведомления Абонента. Изменения вступают в силу с момента их опубликования на веб-сайтах, приложениях, с соблюдением требований, установленных законодательством Кыргызской Республики.

2.5.Если Вы (Абонент) не согласны соблюдать это Соглашение полностью или частично – НЕ устанавливайте Приложение и не используйте Сервис, а если уже являетесь зарегистрированным Пользователем Сервиса - удалите свою учетную запись и/или прекратите использование Сервиса и/или Приложения.

3. Интеллектуальная собственность
3.1.Все используемые и размещенные в сервисе результаты интеллектуальной деятельности, а также сам Сервис является интеллектуальной собственностью их законных правообладателей и охраняются законодательством Кыргызской Республики об интеллектуальной собственности, а также соответствующими международными соглашениями и конвенциями. Любое использование размещенных на сервисе объектов интеллектуальной собственности (в том числе элементов визуального оформления Сервиса, символики, текстов, графических изображений, иллюстраций, фото, видео, программ, музыки и других объектов) без разрешения Исполнителя или правообладателя есть незаконным и может послужить основанием для судебного разбирательства и привлечения нарушителей к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

3.2.Кроме случаев, установленных Соглашением, а также действующим законодательством Кыргызской Республики, ни один объект интеллектуальной собственности, размещенный на сервисе, не может быть скопирован (воспроизведен), переработан, распространен, отображен во фрейме, опубликован, скачан, передан, продан или иным способом использован целиком или частями, без предварительного разрешения Исполнителя или правообладателя.

3.3.Доступ к объектам интеллектуальной собственности, размещенным в сервисе, предоставляется исключительно для личного некоммерческого использования без права на другое использование, не предусмотренное настоящим Соглашением, в том числе их продажа, модификацию, распространение целиком или частями и т.п.

3.4. Другое использование, не предусмотренное настоящим Соглашением, является нарушением и может служить основанием для привлечения к ответственности согласно действующему законодательству и настоящему Соглашению. Любое использование Сервиса или интеллектуальной собственности, размещенных на нем, кроме разрешенного в Соглашении, категорически запрещено.

3.5.Любые объекты интеллектуальной собственности, размещенные в сервисе, могут быть удалены или изменены без уведомления Пользователя.

4. Права и обязанности Исполнителя
4.1.Обязанности Исполнителя заключаются исключительно в обеспечении предоставления технической возможности получения Абонентом доступа к Сервису через Приложение и сеть Интернет, в пределах территории Кыргызской Республики и для IP адресов, закрепленных за кыргызскими интернет-провайдерами, в порядке, определенном настоящим Соглашением (далее - "Услуга").

4.2. Исполнитель вправе изменять или удалять любую опубликованную в сервисе информацию, а также контент и любые элементы и составные части Сервиса, приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Абонента ко всем или любому из разделов Сервиса в любое время с любой причине. При этом Стороны соглашаются, что Исполнитель не отвечает за любой ущерб, причиненный Абоненту такими действиями.

4.3. Исполнитель по своему усмотрению рассылает Абонентам информационные сообщения любым доступным способом, в том числе посредством всплывающих информационных сообщений при использовании Сервиса Абонентом, а также путем отправки SMS на номер, указанный Абонентом при регистрации в сервисе. В частности, могут производиться рассылки, содержащие организационно техническую, рекламную или другую информацию о возможностях Сервиса.

4.4. Абонент, осуществляя использование Сервиса, дает свое согласие на получение рекламной информации, размещаемой непосредственно в сервисе, так и любой другой информации, носящей рекламно-информационный или иной характер. Такая информация может быть получена Абонентом в виде всплывающих сообщений при использовании Сервиса, при просмотре контента, в виде sms сообщений на номер мобильного телефона и другими подобными способами. В случае несогласия Абонента с данным положением Соглашения Абонент имеет право отказаться от дальнейшего использования Сервиса.

4.5.Исполнитель предоставляет Абоненту возможность создания единой персональной учетной записи (профиля). В случае создания Абонентом более одной учетной записи Исполнитель оставляет за собой право удалить созданные Абонентом учетные записи и/или отказать Абоненту в использовании Сервиса.

4.6.Исполнитель имеет право устанавливать возрастные ограничения при доступе к некоторым категориям контента, размещенному в сервисе. При наличии таких ограничений лица, не достигшие соответствующего возраста, обязуются воздержаться от доступа к такому контенту, о чем Исполнитель может уведомлять Абонента всплывающих окном на сервисе при попытке Абонента осуществить просмотр контента, предназначенного для совершеннолетней аудитории Сервиса.

Также Исполнитель имеет право устанавливать другие ограничения в доступе к контенту с учетом требований действующего законодательства, соглашений с правообладателями и другими партнерами Исполнителя.
4.7.Исполнитель обязуется:

 • не размещать в сервисе номера телефонов и другую личную информацию (персональные данные) Абонентов без получения их согласия на такие действия в соответствии с требованиями действующего законодательства;
 • не размещать какие-либо файлы, которые содержат или могут содержать вирусы и другие вредоносные программы;
 • не описывать или пропагандировать преступную деятельность, не размещать инструкции или руководства по совершению преступных действий;
 • не размещать в сервисе какую-либо информацию, нарушающую права третьих лиц на объекты интеллектуальной деятельности;

4.8.Исполнитель не занимается предварительной модерацией или цензурой комментариев Абонентов и принимает меры по защите прав и интересов лиц и обеспечению соблюдения требований законодательства Кыргызской Республики только после обоснованного обращения заинтересованного лица к Исполнителю и согласованию своих действий с Исполнителем. При возникновении необходимости коммуникацию с Абонентами осуществляет исполнитель или представитель Партнера.

5. Права и обязанности Абонента
5.1. Абонент обязуется использовать Сервис только в законных целях, соблюдать действующее законодательство Кыргызской Республики, иное действующее законодательство, а также права и законные интересы Исполнителя, Исполнителя и правообладателей.

5.2. Доступ к контенту в рамках Услуг предоставляется в соответствии с техническими требованиями, указанными в настоящем Соглашении. Приступая к использованию Сервиса, Абонент безоговорочно соглашается с тем, что оборудование, с которого он планирует просматривать контент, в полной мере отвечает техническим требованиям, указанным в настоящем Соглашении, а также, что он (а) согласен совершить все действия, необходимые для доступа к Услугам, указанные в настоящем Соглашении.

5.3. Все вопросы, касающиеся приобретения прав доступа в Интернет, покупки и установки соответствующего оборудования и программных продуктов, решаются Абонентом самостоятельно. Такие вопросы не подпадают под действие настоящего Соглашения, и Исполнитель не несет ответственности за данные действия Абонента или третьих лиц.

5.4. Абонент подтверждает и соглашается, что Услуги, указанные в настоящем разделе Соглашения, доступны Абоненту только при использовании исправного оборудования и наличии на лицевом счете достаточного количества средств для получения услуги. Услуги могут быть не доступны (иметь ограниченную функциональность) при использовании оборудования, не отвечающего техническим требованиям для использования Сервиса, указанным в настоящем Соглашении.

5.5. Абонент обязан воздерживаться от совершения действий, направленных на дестабилизацию работы Сервиса, совершение попыток несанкционированного доступа к Сервису, объектов интеллектуальной собственности, размещенных на нем, а также от совершения любых других действий, нарушающих права Исполнителя и/или третьих лиц. Исполнитель оставляет за собой право в любое время по своему усмотрению прекращать, ограничивать или прекращать доступ Абонента к Сервису или к отдельным услугам Сервиса, в том числе, но не исключительно, в случае нарушения Абонентом настоящего Соглашения и/или действующего законодательства.

5.6. Абонент обязуется не направлять через/с помощью Сервиса материалы, являющиеся рекламой каких-либо товаров или услуг. Абонент обязуется не использовать сервис для рекламы или иного стимулирования сбыта каких-либо товаров и услуг.

5.7. Абонент не имеет права воспроизводить, повторять, копировать, продавать, перепродавать, а также использовать каким-либо способом для любых коммерческих целей Сервис и (или) какие-либо части содержимого Сервиса.

5.8.Абонент обязан предоставить при регистрации (создании учетной записи) точную, актуальную и полную информацию о себе, которая может быть приглашена регистрационными формами Сервиса, в том числе, но не ограничиваясь: номера телефонов, настоящий возраст и дату рождения и другую личную информацию (далее – "Персональные данные"). Абонент понимает и соглашается с тем, что Персональные данные будут использоваться Исполнителем (его сотрудниками, а также поставщиками и подрядчиками, привлеченными Исполнителем для предоставления Сервиса) исключительно в связи с предоставлением доступа к Сервису, его использованием Абонентом и обеспечением надлежащей работы Сервиса, информационным обеспечением Абонента, в том числе для ведения учета, внутренней статистики, бухгалтерского и налогового учета, а также для информирования о новых услугах, функциях и возможностях Сервиса, проведения опросов о любых аспектах работы Сервиса, взыскании задолженности, как самим Исполнителем, так и с привлечением третьих лиц. Срок использования Персональных данных ограничивается сроком, равным сроку пользования Сервисом и 3 годами после окончания последнего факта доступа Абонента к Сервису, если законодательством не установлен другой, более длительный срок. Исполнитель обязуется не раскрывать информацию об Абоненте третьим лицам без согласия Абонента, за исключением раскрытия информации по требованию суда и/или правоохранительных органов в соответствии с применимым законодательством. что равно сроку использования Сервиса и 3 года после окончания последнего факта доступа Абонента к Сервису, если законодательством не установлен другой, более длительный срок. Исполнитель обязуется не раскрывать информацию об Абоненте третьим лицам без согласия Абонента, за исключением раскрытия информации по требованию суда и/или правоохранительных органов в соответствии с применимым законодательством. что равно сроку использования Сервиса и 3 года после окончания последнего факта доступа Абонента к Сервису, если законодательством не установлен другой, более длительный срок. Исполнитель обязуется не раскрывать информацию об Абоненте третьим лицам без согласия Абонента, за исключением раскрытия информации по требованию суда и/или правоохранительных органов в соответствии с применимым законодательством.

5.9. Абонент обязан принимать надлежащие меры для обеспечения сохранения учетной записи Абонента, включая номер телефона и пароль. Абонент несет ответственность за все действия, совершенные в сервисе по его учетной записи (с использованием его номера телефона и пароля). В связи с этим Абонент обязан производить выход из своей учетной записи (завершать каждую сессию по кнопке "Выход") перед закрытием мобильного приложения.

Абонент обязан немедленно уведомить Исполнителя о любых случаях доступа на Сервис третьими лицами под учетной записью Абонента. Абонент не имеет права передавать, снижать цену, продавать, передавать в использование и т.п. аккаунт на сервисе третьим лицам без согласия Исполнителя.

5.10. Абонент обязан периодически обновлять персональные данные, которые он представил при регистрации, чтобы обеспечить точность, актуальность и полноту таких данных.

5.11. Исполнитель имеет право в любой момент обратиться к Абоненту для подтверждения данных, указанных при регистрации, и запросил в этой связи подтверждающие документы (в частности, документы, подтверждающие личность). Непредоставление таких документов может быть приравнено к предоставлению недостоверной информации.

5.12. В случае предоставления недостоверной информации, Исполнитель может отказать Абоненту в рассмотрении вопросов, заявлений и претензий любого характера, в том числе отказать в предоставлении любых возмещений. Аналогичные последствия возникают в случае если данные Абонента, указанные в предоставленных им документах, не соответствуют данным, указанным при регистрации, а также в случае, когда данные, указанные при регистрации, не позволяют однозначно идентифицировать Абонента.

5.13. Абонент несет полную ответственность за любые действия, совершенные с использованием его учетной записи, а также за любые последствия, которые могло вызвать или привело к подобному использованию.

5.14. Абонент обязан использовать полученную в сервисе информацию исключительно в законных и личных некоммерческих целях, не противоречащих нравственным принципам и общепризнанным ценностям.

5.15. При выборе контента Абонент управляется собственным волеизъявлением.

5.16. Выбирая конкретный контент Вы тем самым подтверждаете, что принимаете на себя всю ответственность за его пересмотр.

5.17. Абоненты, не достигшие 18 лет, не могут получить доступ к Сервису.

5.18. Абонент, достигший 18 лет, гарантирует, что ни при каких обстоятельствах не предоставит малолетним и несовершеннолетним лицам доступ к Сервису и контенту.

5.19. Абонент обязуется не предпринимать попытки отключения или иного вмешательства в любые технические средства защиты Сервиса или объектов интеллектуальной собственности, размещенных на нем, которые предотвращают или ограничивают использование или копирование любой информации или объектов интеллектуальной собственности, размещенных на сервисе. .

5.20. Абонент обязуется не пытаться изменять или модифицировать какую-либо часть Сервиса, а также не использовать Сервис, объекты интеллектуальной собственности, размещенные на нем, в коммерческих целях.

5.21. Абоненты несут ответственность за собственные действия в связи с созданием и размещением комментариев на сервисе, а также в связи с размещением информации на персональных страницах Сервиса в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

5.22. Абоненту при использовании Сервиса запрещается публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом использовать любую информацию, которая:

 • содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, унижает честь и достоинство или деловую репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни других Абонентов или других третьих лиц;
 • нарушает права третьих лиц, в том числе права несовершеннолетних;
 • является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику;
 • содержит сцены насилия или бесчеловечного обращения с животными;
 • пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или
 • вражды, пропагандирующей фашизм или идеологию расового превосходства;
 • содержит экстремистские материалы;
 • пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или руководства по
 • совершение преступных действий,
 • содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, государственной и
 • коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;
 • содержащая рекламу;
 • носит мошеннический характер;
 • является интеллектуальной собственностью третьих лиц, не дававших разрешение Абоненту на ее
 • использование, а также нарушает другие права и интересы физических и юридических лиц или
 • требования законодательства Кыргызской Республики.

5.23. Абонент обязан выполнять другие обязанности, установленные настоящим Соглашением.

5.24. Абонент подтверждает, что полностью осознает, понимает условия настоящего Соглашения и принимает их, а также понимает и соглашается, что Услуги доступны и находятся только на территории Кыргызской Республики, и только для IP адресов, закрепленных за кыргызскими интернет-провайдерами, а также, что будь -какой контент может быть удален из Сервиса без уведомления Абонента

5.25.Исполнитель имеет право заблокировать Абоненту доступ к Сервису и/или аккаунту и/или Услуг (в том числе уплаченными) в случае нарушения Абонентом условий настоящего Соглашения или в случае, если Исполнитель сочтет действия Абонента мошенническими, вредными, направленными на нарушение работы или функциональных возможностей Сервиса, подрыв репутации Сервиса или бренда, опыты и т.п. Денежные средства, уплаченные Абонентом за пользование Сервисом, в данном случае возврату Исполнителем не подлежат.

6. Правила осуществления платного доступа к контенту в сервисе
6.1. В рамках Сервиса, Абонентам, создавшим аккаунт (зарегистрированным и авторизованным) в Сервисе, предоставляется возможность доступа к контенту, который отмечен соответствующим образом, В частности, указанием цены услуги доступа к контенту и/или упоминаниями о том, что доступ к контенту является платным . Свободный доступ к контенту может быть установлен следующим образом:

6.1.1. Услуга "free charge" означает предоставление зарегистрированному Абоненту доступа к контенту с помощью Сервиса на определенный период времени в соответствии с правилами, указанными в настоящем Соглашении. Услуга предоставляется с момента ее предоплаты Абонентом (списание средств с абонентского счета Абонента) и отображения факта оплаты Услуги в электронной системе учета платежей Исполнителя, если другое прямо не предусмотрено условиями предоставления Услуги.

6.1.2. Услуга "доступ по подписке" означает предоставление зарегистрированному Абоненту доступа к контенту в течение указанного периода в соответствии с правилами, ограничениями и техническими требованиями, указанными в настоящем Соглашении. услуга предоставляется с момента ее оплаты Абонентом (списание средств с абонентского счета Абонента) и отображение факта оплаты услуги в электронной системе учета платежей Исполнителя, если другое прямо не предусмотрено в условиях предоставления Услуги.

Исполнитель может изменять условия платного доступа Абонента к контенту по своему усмотрению. абонент может ознакомиться с действующими условиями платного доступа к контенту в интерфейсе Сервиса.

6.2. Абонент может воспользоваться активацией пользователя только один раз. направление повторного запроса на получение такой активации с использованием такого же номера мобильного телефона не соответствует условиям настоящего Соглашения и не будет считаться основанием для предоставления заказанной услуги. Соответствующая услуга не будет предоставлена, однако стоимость активации, если такая установленная, может быть списана с абонентского счета Абонента. Абонент понимает, что он самостоятельно несет ответственность за возможные расходы, вызванные направлением такого повторного запроса. При этом стоимость активации подписки по соответствующему запросу в полном объеме будет направлена на покрытие расходов Исполнителя на обработку такого запроса и не подлежит возврату Абоненту.

Указанное правило применяется также ко всем фактам повторного направления запроса Абонентом сверх установленного количества разрешенных запросов.

6.3. Стоимость всех платных Услуг сообщает Абонентам путем размещения соответствующей информации в сервисе. К заказу Услуги рекомендуем Абонентам внимательно ознакомиться с ее ценой, порядком оплаты и условиями предоставления услуги.

6.4. Для приобретения Услуг зарегистрированный Абонент Сервиса должен авторизироваться (произвести авторизацию), выбрать соответствующую Услугу и подтвердить оплату согласно дальнейшим инструкциям, представленным в сервисе.

Под авторизацией в настоящем Соглашении понимается активация аккаунта Абонента путем ввода номера телефона и пароля в специальную форму интерфейса Сервиса, предоставленного Абоненту при регистрации Абонента в пределах Сервиса.

Условия предоставления Услуги указаны на указанных выше Веб-сайтах: Оплата Услуг может производиться зарегистрированным Абонентом посредством оплаты услуги в сервисе посредством платежных систем VISA и Mastercard;

6.5. Цена Услуг и их содержание (в том числе количество контента, доступного в рамках услуги Просмотр по подписке) может быть в одностороннем порядке изменено без специального уведомления об этом Абонента.

6.6. Абоненты, не достигшие 18 лет, не имеют права использовать платные услуги Сервиса.

6.7. При заказе и получении платного доступа к контенту Абонент имеет права, предусмотренные законодательством о защите прав потребителей.

6.8. После получения доступа к платному контенту Абонент самостоятельно определяет объемы потребляемой Услуги в рамках срока, объема и других условий предоставления соответствующей Услуги. Если по какой-либо причине (кроме вины Исполнителя) Абонент не воспользуется предоставленным ему доступом к контенту, соответствующая Услуга считается предоставленной должным образом.

6.9. Если Услуги были оплачены зарегистрированным Абонентом, но не предоставлены по вине Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты их оплаты, Исполнитель на основании письменного заявления зарегистрированного Абонента предоставляет Абоненту равноценную Услугу. соответствующее заявление вместе с документами, подтверждающими факты и требования, указанные Абонентом, должно быть направлено по почте в адрес Исполнителя.

6.10. Для рассмотрения заявления или претензии Абонента финансового характера, которые должны быть оформлены в письменном виде, Исполнитель производит идентификацию Абонента. При этом Исполнитель может запросить документы, подтверждающие все факты, изложенные в заявлении или претензии (перечень таких документов определяется по усмотрению Исполнителя).

При невыполнении настоящего Соглашения и требований Исполнителя последний имеет право отказать Абоненту в возврат денежных средств, выплаты каких-либо компенсаций, либо предоставлении равноценной Услуги.

7. Особенности осуществления доступа к контенту
Абонент может ознакомиться в интерфейсе Сервиса с контентом, а также тарифами Исполнителя на доступ к контенту.

7.1. В случае если доступ к просмотру контента требует наличия специальных условий, такие условия будут включены в данное соглашение. Также соответствующие условия могут быть доведены до сведения Абонента путем размещения соответствующих информационных сообщений в интерфейсе Сервиса или другим приемлемым способом.

7.6. Исполнитель не несет ответственности в случае возникновения помех, затрудняющих прием контента в определенном месте, где расположено оборудование Абонента; при поломке такого оборудования; при проведении ремонтных или профилактических работ.

7.7. Исполнитель не несет ответственности в случае, если недоступность контента или низкое качество доступа к Сервису является результатом нарушения Абонентом правил эксплуатации оборудования и/или сбоев в работе каналов связи, нестабильной электропередаче, в других аварийных и непредсказуемых ситуациях.

8. Технические требования к пользованию Сервисом
8.1. Для пользования Услугами Сервиса Абоненту требуется регистрация и авторизация в сервисе,

специализированные технические средства доступа в глобальную сеть Интернет, обеспечивающие доступ к

Сервиса и взаимодействие с веб-интерфейсами (далее – "Технические Средства Доступа"). Под Техническими средствами доступа понимается смартфон с установленной на нем операционной системой IOS или Android и с установленным мобильным приложением для взаимодействия с облачным сервисом, подключенным к сети Интернет.

8.2. Услуги Сервиса рассчитаны на взаимодействие только с Приложением.

8.3. Для качественной работы Сервиса оборудования/смартфон Абонента должен удовлетворять следующим требованиям:

а) Наличие операционной системы IOS или Android, включая компоненты, необходимые для защиты контента от несанкционированного использования. Периодическое обновление вышеуказанного программного обеспечения, включая его компоненты, до последней версии является обязанностью Абонента.

8.4. Для качественной работы Сервиса Технические средства доступа должны соответствовать следующим

требованиям: а) Технические средства Доступа должны быть подключены к сети Интернет с помощью любой из технологий: GPRS/3G/4G/WiFi.

б) Быть в исправном состоянии

8.5. Все единицы контента, доступ к которым предоставляется в рамках Сервиса, защищены техническими средствами защиты, контролирующими доступ к ним, а также предотвращают или прекращают совершение действий, запрещенных правообладателями.

8.6. Учитывая условия лицензионных соглашений с правообладателями, могут быть установлены ограничения на доступ к контенту некоторых видов абонентского оборудования.

8.7. Исполнитель может устанавливать список рекомендуемого абонентского оборудования, при использовании которого гарантируется доступ к Сервису. При использовании других устройств доступ к Сервису и качество доступа не гарантируются.

9. Ответственность. ограничение ответственности

9.1. Доступ к Сервису предоставляется "В ТОМ ВИДЕ, В КОТОРОМ ОН Существует", и Исполнитель не дают никакой гарантии или заверений относительно него.

9.2. Абонент понимает и соглашается с тем, что любые объекты интеллектуальной собственности, размещенные в сервисе (включая контент) могут быть удалены или перемещены (без предупреждения) в любой момент и по какой-либо причине.

9.3. Абонент понимает и соглашается, что Исполнитель не несут перед ним ответственности за любой размещенный на сервисе контент, включая, но не ограничиваясь следующим: тексты и комментарии, изображения, а также любую другую информацию.

9.4. Исполнитель не несут ответственности за какие-либо ошибки, упущения, прерывания, удаления, дефекты, задержку в обработке или передаче данных, сбои линий связи, кражу, уничтожение или неправомерный доступ третьих лиц к объектам интеллектуальной собственности, размещенным в сервисе . Исполнитель не отвечает за какие-либо технические сбои или другие проблемы каких-либо телефонных сетей или служб, компьютерных систем, серверов или провайдеров, телефонного оборудования, программного обеспечения, сбоев сервисов электронной почты или скриптов по техническим причинам. Также Исполнитель не отвечает за соответствие Сервиса полностью или его частей (Функциональных возможностей) ожиданиям Абонентов, безошибочную и бесперебойную работу Сервиса, прекращение доступа Абонента к Сервису и объектам интеллектуальной собственности, размещенным на Сервисе,

9.5. Исполнитель обязуется не использовать данные Абонента, полученные при регистрации, в каких-либо корыстных целях и гарантирует неразглашение этих данных. Не считается нарушением этого условия раскрытие Исполнителем информации об Абоненте сотрудникам и поставщикам/подрядчикам Исполнителя в объеме, необходимом для качественного предоставления услуг по настоящему Соглашению, а также по требованию государственных контролирующих, правоохранительных и судебных органов, в случаях, когда раскрытие такой информации является обязательной. языком Исполнителя в силу требований законодательства Кыргызской Республики.

9.6. Абонент полностью ответственен за сохранность своего логина и пароля и оборудования, в том числе использование оборудования третьими лицами, а также за ущерб, который может возникнуть вследствие их утраты или несанкционированного использования его учетной записи или других способов авторизации. Абоненту рекомендуется регулярно изменять пароль. Исполнитель не несет ответственности и не возмещает ущерб, возникший вследствие несанкционированного использования третьими лицами логина и пароля учетной записи Абонента. Все действия, совершенные лицом, авторизованным с логином и паролем Абонента или авторизованные RFID/NFC картой, рассматриваются как действия Абонента. Абонент несет полную ответственность за все действия, совершенные с его учетной записью.

9.7. Исполнитель не несет ответственности за какой-либо ущерб оборудованию или программному обеспечению Абонента или другого лица, вызванный или связанный с использованием Сервиса.

9.8. Ни в коем случае Исполнитель не несет ответственности перед Абонентом или какими-либо третьими лицами за какой-либо прямой, косвенный, непреднамеренный ущерб, включая упущенную выгоду, ущерб чести, достоинству или деловой репутации, возникший в связи с предоставлением доступа к Сервису. , использованием Сервиса. В любом случае Стороны соглашаются, что сумма ущерба Исполнителем перед Абонентом за какие-либо нарушения, связанные с использованием Сервиса или настоящим Соглашением, ограничена Сторонами суммой оплаты, полученной Исполнителем от Абонента в связи с использованием Сервиса в соответствующий период ( за соответствующую услугу).

9.9. Исполнитель не несет ответственности перед Абонентом или какими-либо третьими лицами:

за действия Абонента в сервисе; за содержание и законность, достоверность информации, используемой/получаемой Абонентом в сервисе; за качество товаров/работ/услуг, приобретенных Абонентом, после просмотра рекламных сообщений (Банеров, роликов и т.п.), размещенных в сервисе , и их возможное несоответствие общепринятым стандартам или ожиданиям Абонента; за достоверность рекламной информации, используемой/получаемой Абонентом на Сервисе, и качество рекламируемых в ней товаров/работ/услуг;

по результатам применения информации, используемой / получаемой Абонентом на Сервисе; последствия, связанные с нарушением Абонентом условий настоящего Соглашения.

9.10.Исполнитель не несет ответственности за нарушение Абонентом настоящего Соглашения и оставляют за собой право на свое усмотрение, а также при получении информации от любых третьих лиц о нарушении Абонентом настоящего Соглашения или прав и интересов третьих лиц, изменять (модерировать) или удалять любое -опубликованную Абонентом информацию, а также приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Абонента ко всем или к любому из разделов Сервиса в любое время по какой-либо причине или без объяснения причин, с предварительным уведомлением или без такового, не отвечая за любой ущерб, который может быть причинен Абоненту таким действием.

9.11. В случае предъявления третьими лицами претензий к Исполнителю, связанным с предоставлением доступа к Сервису Абонента, в случае вины Абонента, Абонент обязуется своими силами и за свой счет урегулировать указанные претензии с третьими лицами, защитив Исполнителя от возможных разбирательств, убытков. и компенсаций

9.12.Сервис может содержать ссылки на другие ресурсы сети Интернет. Абонент признает и соглашается с тем, что Исполнитель не контролируют и не несут никакой ответственности за доступность этих ресурсов и их содержание, а также за любые последствия, связанные с использованием этих ресурсов. Любые переходы по ссылкам, которые совершаются Абонентом, последний производит на свой страх и риск.

10. Прочие положения
10.1. Настоящее Соглашение и отношения между Исполнителем и Заказчиком регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат решению в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

10.2. Стороны Соглашения обязуются подчиняться исключительной юрисдикции судов Кыргызской Республики при возникновении спорных вопросов юридического характера, связанных с Соглашением или Сервисом.

10.3. Если по тем или иным причинам любые условия настоящего Соглашения являются недействительными или не имеют юридической силы, это не влияет на действительность или использование всех других условий Соглашения.

10.4. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и распространяет свое действие на Абонентов, которые осуществляют доступ к Сервису и его использование в дату начала такого доступа и использования.

10.5. Настоящее Соглашение есть публичный договор. Согласие Абонента с условиями настоящего Соглашения считается установкой Приложения на оборудование Абонента и фактическое пользование Сервисом, его функциональными возможностями, Услугами и объектами интеллектуальной собственности, размещенными на нем, или фактом регистрации Абонента в пределах Сервиса – в случае, если Абонент совершил такую регистрацию.
Дата публикации: 24 июня 2022 г.Пользовательское соглашение